kancelaria@mediatorka.org.pl

+48 505 25 15 10

przycisk przejście do strony mediatorki na facebook
Via Graphia - warsztaty kaligraficzne.

Projekt pozornie dotyczący pracy indywidualnej każdego z członków grupy, w rzeczywistości kształtujący kompetencje współistnienia w grupie, oderwania od swojego ego i jego dominacji nad wspólnotą. Podczas indywidualnej pracy nad zadaniami kaligraficznymi pojawiać się będzie konieczność współdzielenia przyborów, materiałów, pomocy w kreśleniu liter, przygotowaniu trzcinek itp. Projekt ma za zadanie uświadomienie uczestnikom, że nie są samotną wyspą niezależną od innych, że zawsze znajdą się pośród innych i tylko zdobyte kompetencje w rozwiązywaniu konfliktów pozwolą im na zachowanie niezależności.
Via Herbs - warsztaty ziołowo-mydlarskie.

Podczas zajęć zostanie wykorzystana wiedza zielarska - każda roślina trująca może być lekarstwem; per analogia: nie ma złych ludzi, w każdym można znaleźć coś dobrego, co będzie punktem zaczepienia w rozwiązaniu konfliktu poprzez mediacje.
Warsztaty, których charakter wymagać będzie ścisłej i stałej współpracy w obrębie grupy zadaniowej. Brak współpracy to brak efektu działań. Uczestnicy nauczą się, jak ważną jest umiejętność słuchania potrzeb innych i mówienia o swoich. Nauczą się równoważyć poczucie swojej odrębności z koniecznością współistnienia w grupie.
Via Wax - warsztaty woskowe.

Projekt skierowany do rodzin i grup rówieśniczych. Podczas wspólnego tworzenia świec z wosku naturalnego i sojowego, woskowijek i lampionów zapachowych uczestnicy zajęć będą rozwijać swoje kompetencje w funkcjonowaniu w grupie, w kontroli swojego "ja: OK // inni: Not OK" w rozwiązywaniu drobnych, codziennych konfliktów.

DLACZEGO WARTO?

Dobra droga w mediacjach, viabona. Droga prowadząca do sukcesu w mediacjach.

WYBIERAM

wybrana lokalizacja
2h
Każdy z nas ma predyspozycje do podjęcia alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów - poprzez mediacje. Czasem wystarczy wskazać drogę, by te predyspozycje się ujawniły, czasem potrzebna jest wspólna praca, by zacząć się słuchać nawzajem i mówić otwarcie.
Stworzyłam autorski program, który nie będąc terapią zajęciową daje jego uczestnikom kompetencje to świadomego rozwiązywania konfliktów, z którymi przyjdzie im się w życiu zmierzyć. Mediacje to dobra droga. ViaBona!

AUTORSKI PROGRAM WARSZATÓW INTERPERSONALNYCH
VIABONA

MEDIATORKA Edyta Czernecka

Kancelaria mediacyjna w Poznaniu. Mediatorka Edyta Czernecka
2-godzinne zajęcia z tworzenia mydeł zdrowotnych zawierających zioła i inne produkty naturalne.

W cenie narzędzia i materiały.
500 zł
Warsztaty mydlarsko-zielarskie Via Herbs


2-godzinne zajęcia z kaligrafii. Manuskuła i kroje średniowieczne. Pisanie na pergaminie i papierze czerpanym.

W cenie narzędzia i materiały.
500 zł
Warsztaty kaligraficzne
Via Graphia
2-godzinne zajęcia z tworzenia świec woskowych lanych i zwijanych. Wosk naturalny i sojowy.

W cenie narzędzia i materiały.
 500 zł
Warsztaty woskowe
Via Wax

VIABONA - ROZWÓJ INTERPERSONALNY